تبریک وزیر خارجه قطر در پی شکل‌گیری تحول جدید در روابط ایران و عربستان


تهران- ایرنا- نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تبادل نظر تلفنی با وزیر امور خارجه شکل‌گیری تحول جدید در روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052984/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86