تجهیز شناورهای نیروی دریایی سپاه به موشک‌هایی با برد ۲ هزارکیلومتر


تهران- ایرنا- فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: برای اولین بار است که موشک‌های پوشش هوایی عمودپرواز و موشک‌های سطح به سطح کروز دریایی از ۴۰ کیلومتر تا ۲ هزار کیلومتر ساخت داخل با یک سامانه کنترل آتش روی ناو شهید سلیمانی نصب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138440/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1