تحقق وعده دولت با تامین تجهیزات پزشکی در خراسان جنوبی


بیرجند – ایرنا – تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز درمانی و بیمارستان‌های خراسان جنوبی که سال‌های متمادی جزو مطالبات مردم بوده، در ۲ سال اخیر تامین شده و با رویکرد توزیع عادلانه خدمات سلامت در دسترس مردم این استان قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138708/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C