تدابیر شدید امنیتی در مسکو/گارد ملی روسیه به حالت آماده‌باش کامل درآمد


تهران- ایرنا- خبرگزاری تاس بامداد شنبه گزارش داد که در پی اظهارات جنجالی یوگنی پریگوژین رئیس گروه شبه‌نظامی واگنر، تدابیر امنیتی در مسکو پایتخت روسیه تقویت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85149312/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84