ترافبک سنگین در آزادراه تهران -شمال


کرج – ایرنا – رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران -شمال در محدوده این استان خبر داد و از رانندگان خواست از عجله وشتاب خودداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201557/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A8%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84