ترافیک در محورهای ورودی و خروجی گیلان روان شد


رشت _ ایرنا _ پس از چند روز ترافیک سنگین و پرحجم در محورهای ورودی و خروجی گیلان، وضعیت امروز ” سه شنبه” ترافیک در این مسیرها عادی و روان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068441/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF