ترامپ: بایدن بدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است


تهران – ایرنا – دونالد ترامپ که به صورت رسمی آمادگی خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ اعلام کرده است، در تازه ترین اظهاراتش علیه جو بایدن، وی را بدترین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خواند و عملکرد دولت وی را یک فضاحت و ناکامی برای کشور دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091855/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA