ترامپ با کاروانی در راه نیویورک برای حضور در دادگاه


نیویورک – ایرنا- دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا اقامتگاه خود در کالیفرنیا را ترک کرده و با کاروانی از همراهان و ماموران امنیتی در راه نیویورک است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072850/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87