تردد خودروهای سنگین در محورهای مواصلاتی لرستان به صورت عادی جریان دارد


خرم‌آباد- ایرنا- معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی لرستان گفت: تردد خودروهای سنگین در محورهای مواصلاتی لرستان به صورت عادی بوده و امنیت کامل برقرار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962305/%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86