ترکیه از آمادگی برای انتقال گاز دریای سیاه به خشکی خبر داد


تهران-ایرنا- «فاتح دونماز» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت که کشورش برای انتقال گاز کشف شده در دریای سیاه در پایان ماه مبارک رمضان آماده می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072003/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF