تشدید اختلاف موساد و وزارت امورخارجه رژیم صهیونیستی


تهران-ایرنا-منابع رسمی صهیونیستی از اختلاف شدید میان دستگاه اطلاعات این رژیم (موساد) و وزارت امورخارجه اسرائیل پس از درز خبر دیدار محرمانه ایلی کوهن وزیر امورخارجه و نجلاء المنقوش همتای لیبیایی‌اش خبر می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85213931/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C