تصادفات در راه‌های کردستان ۱۴ درصد کاهش یافت


سنندج- ایرنا- رئیس پلیس راه کردستان گفت: از ابتدای طرح نورزی پلیس(۲۶ اسفند پارسال) تاکنون میزان تصادفات منجر به فوت، جرح و خسارت در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068686/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA