تصادف در محور اردبیل-خلخال سه فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت


اردبیل-ایرنا- تصادف یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷با یک دستگاه کشنده کامیون در جاده اردبیل -خلخال منجر به فوت سه نفر و مصدومیت یک نفر دیگر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223006/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA