تصادف دو اتوبوس در ترمینال فرودگاه امام/ یک فوتی و ۱۱ مصدوم بدحال


شهرری- ایرنا- دو دستگاه اتوبوس صبح امروز/شنبه/ در ترمینال فرودگاه امام خمینی(ره) با هم برخورد می کنند که این حادثه تا کنون یک فوتی و ۱۱ مصدوم بدحال داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984520/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%84