تصویر بازداشت ترامپ؛ یک عکس، یک چهره و یک لحظه آمریکایی


نیویورک – ایرنا- هنگامی که شاتر دوربین در روز پنجشنبه ۲۴ آگوست (دوم شهریور ماه) در زندان فولتون کانتی آتلانتا باز و بسته شد، لحظه خاص کوتاهی را در زندگی آمریکایی ها ایجاد و آن را  مستند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210165/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C