تظاهرات علیه قطع برق در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی


تهران- ایرنا- صدها تن از طرفداران مهمترین حزب مخالف دولت آفریقای جنوبی روز چهارشنبه در اعتراض به قطع برق در این کشور، در شهر ژوهانسبورگ راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009948/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C