تظاهرات علیه نتانیاهو در قدس اشغالی/ معترضان مسیر چند وزارتخانه را مسدود کردند


تهران-ایرنا- پس از موافقت اولیه کنست رژیم صهیونیستی با بخشی از طرح جنجالی اصلاحات قضایی منابع رسانه ای از برگزاری تظاهرات علیه این طرح در قدس اشغالی خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057433/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87