تظاهرات محکومیت اهانت به قرآن کریم امروز در سراسر کشور برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با انشار بیانیه‌ای ضمن محکومیت مجدد صدور مجوز دولت سوئد به گروه‌ها و جریانات افراطی و نحله‌های شیطانی جهت سوزاندن قرآن کریم اعلام کرد تظاهرات محکومیت اهانت به قرآن بعد از نماز جمعه امروز ٣٠ تیرماه ١٤٠٢ در سراسر کشور برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176028/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1