تعیین تکلیف معلمان فاقد رتبه تا پایان اردیبهشت/کنکور اختصاصی تربیت معلم برگزار می‌شود


تهران – ایرنا – سرپرست آموزش و پرورش گفت: معلمان فاقد رتبه در موضوع رتبه‌بندی باید تا پایان اردیبهشت تعیین‌تکلیف شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093695/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C