تفاوت ماهوی تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان با ارز رانتی جهانگیری


تهران – ایرنا – با اعلام رئیس‌کل جدید بانک مرکزی مبنی بر تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی، برخی به اشتباه آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مقایسه کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983705/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-%DB%B2%DB%B8%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C