تقلای دیپلمات صهیونیستی در اروپا برای سیاه‌نمایی دستاوردهای دیپلماتیک دولت سیزدهم


لندن– ایرنا – مجموعه دستاوردهای دیپلماتیک دولت سیزدهم، از توافق ایران و عربستان تا کاهش اختلافات پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیپلمات خشمگین رژیم صهیونیستی را راهی اروپا کرد تا در ادامه دروغ‌پراکنی‌ها و طرح ادعاهای بی‌اساس، مسیر شکست خورده ایران‌هراسی را ادامه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129685/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9