تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ابوذر سیستان و بلوچستان 


زاهدان- ایرنا- رئیس سازمان بسیج رسانه سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به استقبال افراد شرکت کننده و اهالی رسانه از هشتمین جشنواره ابوذر این استان، مهلت ارسال آثار تا ۲۵ دیماه تمدید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991949/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86