تن‌هاگ و سودای جذب هری‌کین؛ مهاجم انگلیسی به اولدترافورد می‌رسد؟


تهران- ایرنا- سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد در صدد جدب بازیکنان جدید و حضور آنها در جمع شیاطین سرخ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190148/%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%A7%DA%AF-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF