تهدید پوچ وزیر جنگ صهیونیست علیه نیروهای مقاومت فلسطین


تهران-ایرنا-یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب در واکنش به تحولات اخیر در نواحی مرزی باریکه غزه و احتمال تشدید تنش با فلسطینیان، بار دیگر نیروهای مقاومت را به ادامه حملات تهدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85241279/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%DA%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86