توافق سران گروه «آکوس» درباره ساخت زیردریایی هسته‌ای برای استرالیا


تهران- ایرنا- آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا با ابراز رضایت از نتیجه ملاقات سه‌جانبه با سران آمریکا و انگلیس درباره ساخت زیردریایی هسته‌ای برای استرالیا گفت که این دیدار به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری کانبرا در قابلیت‌های دفاعی منجر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056603/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7