توان شناسایی آفت نخلستان‌های جنوب کرمان هفت برابر شد

وی افزود: از کارشناسان آزاد حوزه کشاورزی هم بهره می گیریم و با ارائه آموزش های لازم، آنان نیز در قالب این گروه ها به شناسایی این آفت می پردازند.

آنطور که مسئولان سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان آمار می دهند از سال ۱۳۹۶ این آفت وارد شهرستان منوجان شده و سال ۱۴۰۰ به عنبرآباد رسیده که در حال پیشروی به نقاط دیگر است.

انتقال پاجوش و اندام آلوده نخل از دلایل مهم و اصلی سرایت این آفت به شمار می رود لذا توصیه شده نخلداران از انتقال پاجوش، بدون ضابطه و گواهی بهداشتی خودداری کنند.

احمد احمدپور روز دوشنبه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: هفت اکیپ سه تا چهار نفره از کارشناسان برای شناسایی درختان آلوده به سوسک سرخرطومی حنایی به نخلستان ها مراجعه می کنند.

احمدپور اضافه کرد: سوسک سرخرطومی حنایی در پاییز و زمستان نمی تواند زیاد فعالیت کند و فرصتی برای مقابله با آن است، به همین دلیل شناسایی این حشره را در این زمان شدت بخشیده ایم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان می گوید سال گذشته با یک اکیپ (تیم) به پایش و بررسی این آفت می پرداختیم که امسال به هفت اکیپ افزایش یافته است و در حال پاکسازی این آفت هستیم.

سطح زیر کشت انواع خرما در جنوب استان کرمان ۳۱ هزار هکتار و بیشترین سهم آن نیز مربوط به شهرستان عنبرآباد است.

وی با بیان اینکه بعد از اتمام شناسایی این آفت در شهرستان عنبرآباد به شهرستان منوجان می پردازیم یادآور شد: در ۶ سال پیش یک نفر از استان همجوار برای تشخیص آلوده بودن درختان خرما به کرمان می آمد و هزینه های زیادی هم از کشاورزان دریافت می کرد.

مناطقی از اندوهجرد در شهرستان کرمان و نیز شهرستان نَرماشیر در شرق استان کرمان نیز به این آفت آلوده شده اند که تلاش جهاد کشاورزی برای مبارزه با این آفت در این مناطق نیز جریان دارد.

از آنجا که سوسک سرخرطومی حنایی در صورت ورود به تنه درختان کل درخت را از بین می برد، این آفت بسیار خطرناک است و ضرورت دارد همه ظرفیت ها برای مقابله با آن به کار گرفته شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به سخت بودن شناسایی درختان آلوده به این آفت گفت: کارگاه آموزشی هم برای مردم مناطق برگزار می شود تا خود نخلداران نیز بتوانند درختان آلوده را تشخیص دهند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان ادامه داد: شناسایی سوسک سرخرطومی حنایی را از شهرستان عنبرآباد آغاز کرده ایم و تمامی باغات خرما پایش و درختان آلوده شناسایی می شوند تا مبارزه لازم با این آفت صورت گیرد و از سرایت بیشتر جلوگیری به عمل آید.

در این زمینه بیشتر بخوانید:

به گزارش ایرنا سوسک سرخرطومی حنایی قاتل خاموش درختان نخل در مناطق مختلف از جمله شرق و جنوب کرمان است که از درون آنها را پوسیده و نابود می کند به طوری که باغداران هم بسیار دیر می‌توانند آن را شناسایی کنند به همین دلیل کارشناسان جهاد کشاورزی به کمک آنها آمده اند.

سوسک سرخرطومی حنایی خرما آفتی چوب‌خوار است که تنه درخت نخل را از داخل می خورد و درخت خشک می شود که با یک باد می شکند و از بین می رود. آفت سرخرطومی حنایی با توجه به قدرت تهاجمی و تولید نسل زیاد می تواند تا ۱۰۰ درصد به نخل خسارت وارد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940786/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF