توجه دولت به پیشران های اقتصادی مازندران؛ کارخانه خودروسازی در بهشهر احداث می‌شود


ساری- ایرنا- استاندار مازندران از فراهم شدن مقدمات لازم برای احداث و راه اندازی کارخانه خودروسازی در این استان خبرداد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129191/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1