تورم منفی از ژاپن تا افغانستان؛ واقعیت ماجرا چیست؟


تهران- ایرنا- برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم و حداقل در نیم قرن اخیر «تورم» به یکی از ویژگی‌های ناخوشایند اقتصادی کشور تبدیل شده است، تک‌رقمی شدن آن می‌تواند ایده‌آل باشد؛ اما آیا تورم منفی که به تازگی در همسایه شرقی‌مان رخ‌داده و خبرساز شده، برای کشورها مفید است؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85160223/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA