توزیع چهار هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در قزوین 


قزوین – ایرنا – مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قزوین از توزیع چهار هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در دهمین مرحله رزمایش همدلی و احسان توسط این ستاد در استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085899/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86