توسعه آموزش‌ مهارتی برای بهبود اشتغال دانش‌آموختگان


تهران- ایرنا- مدیر دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم با اشاره به همکاری با بنیاد ملی نخبگان برای بورسیه رتبه های برتر استانی و سراسری کنکور گفت: برای اولین بار سهم آموزش مهارتی با برنامه‌ریزی و گنجاندن ۱۵ واحد کارورزی و کارآموزی در آموزش‌ها افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207840/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86