توسعه مویرگی برق قزوین در دولت سیزدهم


قزوین – ایرنا – شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون در همه حوزه‌های شهری و روستایی با توسعه‌ای گسترده و مویرگی همراه بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85211467/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85