توضیحات معاون باشگاه مس رفسنجان درباره حواشی تلخ دیدار با فولاد خوزستان

معاون باشگاه مس رفسنجان هویت مربی‌ فولاد که درگیر شده بود را فاش نکرد و عنوان کرد: اسم مربی را نمی‌آورم. او عذر خواهی کرد اما وقتی هر کاری خواستند را انجام بدهند، دیگر عذر خواهی به درد ما نمی‌خورد.

به گزارش ایرنا، علی علیزاده در مورد روند بازی با تیم فولاد خوزستان و لغو بازی، اظهار داشت: من اول به تیم خودمان بابت عملکرد خوبشان تبریک می‌گویم اما از حواشی ناراحت و گله مندم.

علیزاده با تشکر از داور بازی در خصوص نظارت و امنیت مسابقه گفت: از اکرمی داور مسابقه تشکر می‌کنم که بسیار عالی قضاوت کرد و باید از داور خوب تشکر کرد. من در قسمت VIP بودم و نمی‌توانستم کاری انجام دهم. حتی داور میز چند دقیقه بازی را متوقف کرد و همه را به کنار زمین هدایت کرد. واقعا نمی‌دانم چه کسی باید امنیت بازی را تامین کند اما باید زودتر پیگیری شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84879262/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF

وی گفت: لیدر فولاد با بازیکن ما به صورت فیزیکی درگیر شد و مربی آن‌ها با پا به پهلوی مسئول اجرایی تیم ما ضربه زد. در هر دو نیمه پشت دروازه ما پر از تماشاچی‌های حریف بود و به سر حامد لک ترقه انداختند و اگر اتفاقی می‌افتاد چه کسی پاسخ‌گو بود؟