تونل کبیرکوه هفته دولت سال آینده به بهره برداری می رسد


ایرنا – ایلام – نماینده مردم آبدانان، دره شهر، بدره و دهلران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرودگاه آبدانان فرصتی بزرگ برای توسعه منطقه آبدانان است، گفت: تونل کبیرکوه هفته دولت سال آینده به بهره برداری می رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977931/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF