تو می‌گی من اونو کشتم؟/ تک داستان منتخب هوشنگ گلشیری


تهران- ایرنا- «تو می‌گی من اونو کشتم؟» مجموعه چهار داستان است که با آهنگ (ریتم) تند نوشته‌ شده‌ و مجموعه گفت و گوهایی (دیالوگ‌) است که مخاطب را مجبور به خواندن ادامه کتاب می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973763/%D8%AA%D9%88-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%AA%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C