تکمیل مجتمع آبرسانی گنبدکاووس به ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

حیدریان ادامه داد: به سبب دوری مسیر این روستاها که ۱۵۰ کیلومتر از مرکز شهرستان فاصله دارند نیاز به چهار دستگاه تانکر آبرسانی سیار دیگر داریم.

حیدریان همچنین خواستار حفظ دو ردیف  اعتباری برای آبرسانی و تعمیر و تجهیز و تخصیص به موقع اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه شد.

وی ادامه داد: در روستای اگری بوغاز برای تامین آب روستاهای منطقه نیاز به یک مخزن سه هزار متر مربعی و حفر یک حلقه چاه و احداث خطوط انتقال و شبکه توزیع آن درمجموع نیاز به ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار داریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84865851/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2

وی اضافه کرد: تعداد ۱۵ روستای گنبدکاووس در مناطق مرزی فاقد آب شرب هستند که با تانکر به صورت سیار آبرسانی می شوند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ایرج حیدریان روز پنجشنبه درجریان بازدید علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از روستای اگری بوغاز گنبدکاووس افزود: برای آبرسانی به روستاهای فاقد آب در فاز نخست نیاز به ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار داریم تا بتوانیم آب سالم را به اولین روستا نوار مرزی گنبدکاووس برسانیم.