تیم‌های بهداشتی در مسیر کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری مستقر شدند


شهرکرد-ایرنا – رییس مرکز بهداشت و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به کوچ بهاری عشایر از استقرار تیم‌های بهداشتی در مسیر کوچ و محل استقرار عشایر استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135531/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF