ثبت نام نزدیک به ۱۰۰ هزار دانش آموز پایه اول ابتدایی در خوزستان


اهواز- ایرنا- مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: بر اساس پایش صورت گرفته تاکنون ۹۹ هزار و ۴۵۳ دانش آموز بدو ورود به پایه اول دبستان در خوزستان ثبت نام کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225058/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86