جاده های شریانی مازندران لغزنده و با ترافیک نیمه سنگین مواجه است


ساری ایرنا – مرکز مدیریت راه‌ مازندران اعلام کرد : هم اکنون باران در تمامی جاده‌های کوهستانی ،جلگه‌ای و دشت استان در حال باریدن و سطح جاده ها لغزنده است و با توجه به افزایش تردد در حال حاضر شاهد تراکم ترافیکی نیمه سنگین در
محورهای کندوان و هراز هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070902/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87