جاده کلات -درگز و ۴۶ راه روستایی در خراسان رضوی مسدود شد


مشهد-ایرنا- بر اساس اعلام راهداری خراسان رضوی و فرمانداری شهرستانهای کلات و درگز بارش برف و یخبندن جاده کلات-درگز و ۴۶ راه روستایی در این دو شهرستان شمالی را مسدود کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993938/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%88-%DB%B4%DB%B6-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF