جام جهانی ۱۹۷۰؛ خداحافظی شادترین اسطوره فوتبال


تهران- ایرنا- پله در جام جهانی ۱۹۷۰ مکزیک نقش بی‌نظیری در پیروزی ۴-۱ تیمش برابر ایتالیا داشت و اولین و تنها بازیکن تاریخ فوتبال لقب گرفت که سه جام جهانی را فتح کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962645/%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B0-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84