جدال بر سر بودجه در آمریکا و هشدار رئیس مجلس نمایندگان درباره تعطیلی دولت بایدن


نیویورک – ایرنا- کوین مک کارتی، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به اعضای حزب خود هشدار داد که اگر اجازه دهند دولت جو بایدن در اوایل ماه آینده به تعطیلی کشیده شود، این اتفاق برای آنها عواقب سیاسی خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228886/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87