جدال عشق و نفرت در رقابت و رفاقت پله و مارادونا


تهران- ایرنا- داستان «کی‌بهتر از تو» برای پله و مارادونا همیشه مثبت و دوستانه نبود و برخی از مواقع تبدیل به جدال لفظی و استفاده از الفاظ منفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986761/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7