جدیدترین آمار کرونا در ایران؛ شناسایی ۶۳۴ مبتلای جدید و ۲۲ جان باخته


تهران – ایرنا – مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از شناسایی ۶۳۴ مبتلای جدید و ۲۲ جان باخته در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071775/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B6%DB%B3%DB%B4-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DB%B2%DB%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86