جریمه میلیاردی برای سوء استفاده از کارت سوخت در همدانمرضیه یونسی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پرونده فروش چهار هزار و ۹۳۰ لیتر گازوئیل و ۲ هزار و ۲۳۳ لیتر بنزین سهمیه ای خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بهار رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اظهار کرد: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلفان را به پرداخت بیش از سه میلیارد ریال جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالا محکوم کرد.

یونسی گفت: بازرسان شرکت نفت این تخلف را با بررسی تراکنش کارت های سوخت موجود در جایگاه کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان خاطر نشان کرد: برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش فرآورده های نفتی یارانه ای سهمیه اشخاص دیگر تخلف محسوب و با متخلفان به اشد مجازات برخورد می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85534292/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86