جزییات بودجه هشت هزار میلیارد ریالی مسئولیت اجتماعی پتروشیمی‌های ماهشهر


اهواز- ایرنا- مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از تصویب بودجه هشت هزار میلیارد ریالی مسئولیت اجتماعی صنایع پتروشیمی مستقر در ماهشهر ویژه سال ۱۴۰۲ خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088191/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C