جزییات بیمه زنان خانه‌دار/آیا در صورت اشتغال امکان تداوم بیمه‌پردازی وجود دارد؟

انتخابی بودن استفاده از “خدمات درمانی” از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه‌دار است. در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت حق سرانه درمان نیست؛ در غیر این صورت زنان می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی مراکز ملکی و همچنین طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی هم برخوردار شوند، اما آیا این قسم از بیمه در صورت اشتغال نیز میتواند ادامه داشته باشد؟

امکان انتخاب نرخ پرداخت حق‌بیمه

شکوری یادآور شد: سوابق بیمه زنان خانه‌دار همچنین به سایر سوابق بیمه‌ای اضافه شده و در زمان بازنشستگی محاسبه خواهد شد.سوابق بیمه زنان خانه‌دار به سایر سوابق بیمه‌ای اضافه شده و در زمان بازنشستگی محاسبه خواهد شد 

شرایط سنی استفاده از بیمه زنان خانه‌دار

بهره‌مندی از خدمات درمانی

مهدی شکوری مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت: زنان خانه‌دار در صورت اشتغال و دریافت (برقراری) بیمه تامین اجتماعی نمی‌توانند بیمه زنان خانه‌دار را نیز با هدف دریافت دو مستمری در دوران بازنشستگی ادامه دهند.

به گفته وی، متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب تامین اجتماعی و با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به آدرس اینترنتی www.es.tamin.ir نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84886294/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C

امکان انتخاب نرخ پرداخت حق‌ بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق ‌بیمه نیز از مزایا و امتیازات بیمه زنان خانه‌دار تامین اجتماعی است. در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت می‌شود.در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت می‌شود

در مورد زنان بیش از ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می‌شود و زنانی که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشند، از اعمال سقف سنی مقرر معاف می‌شوند.

وی توضیح داد: نداشتن پوشش بیمه و بازنشستگی یکی از شرایط استفاده از بیمه زنان خانه‌دار است و بانوان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه اجباری بوده و باید حق بیمه آنها توسط کارفرمای مربوطه (مطابق با قانون تأمین اجتماعی) به سازمان پرداخت شود.

نرخ پرداخت حق‌بیمه زنان خانه‌دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد؛ بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی ۱۸ درصد است.

به گزارش ایرنا، «بیمه زنان خانه‌دار» که ذیل طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، این جمعیت را تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می‌دهد، از جمله تعهدات کوتاه‌مدت تامین اجتماعی است که امکان بهره‌مندی از مستمری، بازنشستگی و ازکارافتادگی را برای زنان خانه‌دار نیز فراهم می‌سازد.

جزییات بیمه زنان خانه‌دار/آیا در صورت اشتغال امکان تداوم بیمه‌پردازی وجود دارد؟

در بیمه زنان خانه‌دار تامین اجتماعی تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ سال در سراسر کشور می‌توانند از حمایت‌های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، مشمولین این قانون همه زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله خواهند بود.