جزییات شهادت مامور انتظامی در شهرستان اردل اعلام شد


شهرکرد-ایرنا-فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از شهادت ستواندوم “علی شوقی” هنگام دستگیری عاملان نزاع و درگیری در شهرستان اردل خبر داد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85182400/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF