جسد جوان اهل هویزه در رودخانه دز کشف شد


دزفول – ایرنا – رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: جسد جوان اهل هویزه که روز پنجشنبه در رودخانه دز غرق شده بود، کشف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230150/%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%B4%D8%AF