جلب اعتماد عمومی، مهمترین عامل در تحقق راهبردهای چهارگانه انتخاباتی رهبری است


شیراز- ایرنا- رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان استان فارس گفت: جلب اعتماد عمومی، مهمترین عامل در تحقق راهبردهای چهارگانه انتخاباتی مد نظر رهبر معظم انقلاب است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244508/%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C