جلسه تعیین شرایط سنی فوتبال پایه برگزار شد


تهران- ایرنا- نشست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در خصوص شرایط سنی بازیکنان از (۱۲ تا ۲۳) امروز (دوشنبه) برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079428/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF